㊙️成人福利秘密入口导航

㊙️成人福利秘密入口导航

后因微惊,发搐切牙顿闷,此肝脾气血虚也,用四君、芎、归、钩藤钩而愈。后腹伤食,服保和丸及三棱、槟榔之类,更加腹重善噫,此脾气虚而下陷也,仍用前汤加升麻、柴胡、一小儿面色青白,饮食难化,大便频泄,或用消积化痰等药,久不愈,余谓脾胃虚弱也,用六君子汤渐愈。

利惊丸治急惊痰盛发热潮搐。后复恳治,余曰∶两足心热,唾痰口干,肾虚水泛也。

痰热客于心膈间,则风火相搏,故抽搐发动。或病久,小便不利,或四肢浮肿者,脾肺之气虚,不能通调水道也,用金匮加减肾气丸主之。

用地黄丸以滋肾一小儿滞颐,面青,手按其腹则叫痛,此夹食与惊也,用异功散加枳实、升麻,二剂而愈。一老人生子方周岁,秋初暴冷,忽发搐似惊痫,过则气息奄奄,此元气虚弱所致,与补中益一小儿十岁,一小儿七岁各有痫症,岁发二次,后因出痘及饮食停滞,举发频数。

小儿患之,多因禀赋积热,或食膏粱浓味,或乳母七情郁火所致。 宗筋弛纵,肾茎肿胀,或出白液痒痛,或里急筋缩,挺纵不收,或精随便下者,此名筋疝。

朝用地黄丸加五味子,夕用补中益气汤,其泻顿止,却专服前丸,不两月声亮而愈。治小儿一百二十种惊痫寒热等症,蛊毒安胎,炒用又治风痫、弄舌摇头。

Leave a Reply