TGIRL推女神梓萱Crystal-俏皮邻家姑娘清新小溪40P梓萱Crystal推女神X-TGIRL

TGIRL推女神梓萱Crystal-俏皮邻家姑娘清新小溪40P梓萱Crystal推女神X-TGIRL

白马得干之刚,毛得血之余,血余可以固血,干刚可以利气,固血则赤止,利气则白愈,此用马毛之意也。男女媾精,乃能有孕。

盖以白芷之性,香而升举。昔虢太子病此,扁鹊以针石熨烙治之而愈。

以利药下之,则既损其中,又伤其下,皆非治也。加南星之燥,皆所以治痰耳。

硫黄,火之精也,故用之以补火,然其性过热有毒,故用猪脏烂煮以解之。生地能凉心血,心君凉,则火不之乘金。

名曰∶百点膏,盖欲使药力相继耳。 其友赵谦子春语之曰∶是为烂缘血风眼也,我有一药,正治此疾,名曰二百味花草膏。

 用三棱、莪术以削坚,削坚则积滞渐除。盖痘出于五脏,由内达外,是以各显其证。

Leave a Reply