No124情趣护士服咖啡色丝袜写真套图31P丝袜模特Legku丝袜

No124情趣护士服咖啡色丝袜写真套图31P丝袜模特Legku丝袜

又和麻油涂上,以故油衣裹三日,开。《集验方》治喉痹方∶咀常陆根,苦酒熬令热,以敷喉上,冷复易。

而宿有痔疾,其状如胡爪贯于肠,内容:《病源论》云∶九虫者,一曰伏虫,状长四分;二曰蛔虫,长一尺;三曰白虫,长一寸;《承祖方》云∶九虫丸治百虫方∶牙子贯众蜀漆芜荑雷丸橘皮凡六物,分等,捣筛,蜜丸如大豆,浆服三十丸,日二,令虫下。又方∶令人骑其腹,尿脐中之。

 又方∶酒服桃仁末方寸匕。 得天热则剧,取冷则减也。

附骨急疽者,其痛处壮热,体中乍寒乍热,痿痿恶寒,不用热,小便或赤,大便或难,无汗也,即得治下去热,便得消也。 《救急单验方》疗时患遍身初觉出方∶又方∶小豆末一合,和水服验。

《录验方》治男女面生疮黄连粉方∶凡二物,下筛,有脓汁以散粉之。凡病患不得食熊肉,令作长病,终不除愈。

陈干疽发两臂,三四日痛不可动,五十日身热而赤,六十日可刺之。又方∶捣乌麻碎,水煮渍将脚,亦大验。

Leave a Reply